Ευχή για τη Βασκανία – Ξεμάτιασμα & Η προσευχή του Άγιου Κυπριανού

Ευχή για τη Βασκανία - Ξεμάτιασμα & Η προσευχή του Άγιου Κυπριανού

Ευχή για τη Βασκανία – Ξεμάτιασμα & Η προσευχή του Άγιου Κυπριανού

Το κακό μάτι, η βασκανία και τα μάγια είναι κάτι που ακούγεται συχνά από ανθρώπους όταν τα πράγματα στη ζωή τους δεν πάνε καλά, ακόμη και στις μέρες μας. Υπάρχει μάλιστα συχνά μία διαμάχη ανάμεσα σε Χριστιανούς Ορθόδοξους για το αν και κατά πόσο αποδέχεται η εκκλησία και η θρησκεία μας τα παραπάνω καθώς και για το πώς πρέπει να γίνεται το ξεμάτιασμα ή για το ποια είναι πιο ισχυρή προσευχή για ξεμάτιασμα. Με απλά λόγια, κάποιοι πιστεύουν ότι η εκκλησία μας δεν αποδέχεται καθόλου ότι υπάρχει βασκανία και μάτι ενώ άλλοι λένε ότι όχι απλά το αποδέχεται, αλλά έχει και ειδικές ευχές και προσευχές για να τα αντιμετωπίσει.

Η αλήθεια είναι ότι η εκκλησία δέχεται τόσο τα μάγια και τις κατάρες όσο και τη βασκανία και το μάτι. Όλα τα θεωρεί έργο δαιμόνων, κάτι για το οποίο θα μιλήσουμε αναλυτικότερα σε λίγο. Η εκκλησία μάλιστα αποδέχεται τόσο τα μάγια και το μάτι που υπάρχουν και Άγιοι στους οποίους μπορούμε να κάνουμε προσευχή για ξεμάτιασμα (Άγιος Κυπριανός) και για λύσιμο μαγείας (Αγία Αναστασία η Φαρμακολύτρια). Στο συγκεκριμένο άρθρο θα ασχοληθούμε κυρίως με την γλωσσοφαγιά, την βασκανία και το μάτι και την προσευχή του Αγίου Κυπριανού.

Μάτι και βασκανία

Το μάτι και η βασκανία μοιάζουν αρκετά μεταξύ τους και τα δύο γίνονται σχεδόν ακούσια, δηλαδή αυτός που ματιάζει ή προκαλεί βασκανία δεν το κάνει επίτηδες με κάποια τελετή, όπως συμβαίνει με τα μάγια. Στην ουσία με το μάτι κάποιος που βρίσκει κάτι όμορφο ενδόμυχα το ποθεί και είναι σαν να εύχεται να μην το έχει ούτε αυτός που το κατέχει. Με τη βασκανία, αυτός που φθονεί γκρινιάζει φανερά κι αισθάνεται αδικημένος απέναντι σε αυτόν που είναι σε καλύτερη κατάσταση από αυτόν, αλλά δεν εύχεται ευθέων να του συμβεί κάτι κακό. Τόσο στη μία περίπτωση όσο και την άλλη, οι δαίμονες «ακούν» την υποσυνείδητη επιθυμία κι επιχειρούν να «δοκιμάσουν» τον «τυχερό».

Γλωσσοφαγιά

Η γλωσσοφαγιά είναι το περίφημο κουτσομπολιό το οποίο γίνεται πίσω από τη πλάτη κάποιου και το οποίο έχει σαν βάση τον φθόνο και την αμφισβήτηση. Η γλωσσοφαγιά με άλλα λόγια είναι μία μορφή βασκανίας και δεν υπάρχει κάποια ειδική προσευχή για γλωσσοφαγιά για κάποιον που αισθάνεται ότι έχει πέσει θύμα της. Αυτό που μπορεί να κάνει είναι να πει την προσευχή του Αγίου Κυπριανού ή την ευχή για ξεμάτιασμα του Μεγάλου Βασιλείου.

Μάγια

Τα μάγια είναι αποτέλεσμα τελετής που κάνει άτομο είτε το ίδιο είτε μέσω τρίτου, το οποίο επικαλείται σκοτεινές δυνάμεις για ν βλάψει κάποιον συνάνθρωπο που φθονεί ή μισεί. Μιλάμε δηλαδή για ενσυνείδητη πράξη. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Άγιος Κυπριανός πριν γίνει Χριστιανός ήταν ειδωλολάτρης μάγος, γι’ αυτό και η προσευχή για βασκανία και γλωσσοφαγιά που έχει το όνομα του είναι τόσο ισχυρή.

Προσευχή Αγίου Κυπριανού

Η ισχυρή προσευχή για ξεμάτιασμα του Αγίου Κυπριανού η οποία είναι επίσης ισχυρή και για βασκανία αλλά και μάγια είναι η εξής:

Του Κυρίου δεηθώμεν

Κύριε ο Θεός ημών, ο Βασιλεύς των αιώνων, ο παντοκράτωρ και παντοδύναμος, ο ποιών πάντα και μετασκευάζων μόνο τω βούλεσθαι, ο την επταπλάσιον κάμινον και την φλόγα την εν Βαβυλώνι εις δρόσον μεταβάλλων και τους αγίους σου τρεις Παίδας σώους διαφυλάξας, ο ιατρος και θεραπευτής των ψυχών ημων…,

Την ασφάλεια των εις σε ελπιζόντων, σου δεομεθα και σε παρακαλουμεν, αποστησον, φυγάδευσον και απέλασον πάσαν διαβολικήν ενέργειαν, πάσαν σατανικήν έφοδον και πάσαν επιβουλήν, περιέργειαν τε πονηράν και βλάβην και οφθαλμών βασκανίαν των κακοποιών και πονηρών ανθρώπων από τον/τους δούλους σου (………ΟΝΟΜΑΤΑ ΟΣΩΝ ΘΕΛΟΥΜΕ….) και ή υπο ωραιότητας ή ανδρείας ή ευτυχίας ή ζήλου και φθόνου ή βασκανίας συνέβη, αυτός φιλάνθρωπε Δέσποτα, έκτεινον την κραταίαν σου χείρα και τον βραχίονα σου τον ισχυρόν και ύψιστον και επισκοπών επισκόπησον το πλάσμα σου τούτο, και καταπεμψον αυτών Άγγελον ειρηνικόν, κραταιόν ψυχής και σώματος φύλακα, ος επιτιμήσει και απελάσει απ ‘αυτού πάσαν πονηράν βουλήν, πάσαν φαρμακείαν και βασκανίαν των φθοροποιών και φθονερών ανθρώπων ίνα υπο σου ο σος ικέτης φρουρούμενος μετ ευχαριστίας ψάλλει σοι.

«Κυρίος εμοί βοηθός και ου φοβηθήσομαι κακά, ότι εσύ μετ’ εμού ει» ότι συ ει ο Θεός κραταίωμά μου , ισχυρός εξουσιαστής , αρχών ειρήνης, πατήρ το μέλλοντος αιώνος. Ναι, Κύριε ο Θεός ημών, φείσαι του πλάσματος σου και σώσον τον δούλον σου από πάσης βλάβης και επήρειας της εκ βασκανίας γινομένης και ανώτερον αυτόν παντός κακού διαφύλαξον.

Πρεσβείες της υπερευλογημένης , ενδόξου Δεσποίνης ημων Θεοτόκου και αειπάρθενου Μαρίας, των φωτοειδών Αρχάγγελων και παντών σου των αγίων.

Αμήν!

Αν έχετε κομποσκοίνι μπορείτε να κάνετε και μία πιο σύντομη προσευχή για το μάτι μετρώντας τους κόμπους του κομποσκοινιού σας:

Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με και Άγιε Αρσένιε, πρέσβευε υπέρ ημών. Και ολοκληρώστε με το Δι’ ευχών των αγίων πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

 

Δείτε όλες τις εικόνες του Αγίου Κυπριανού, στο κατάστημά μας

Κοινοποιήστε το άρθρο


Καλέστε μας τώρα