Υψηλή τεχνική με βαθιά γνώση της Ιστορίας της τέχνης, μορφοποιούν το ξύλο μετατρέποντας το σε ένα ζωντανό έργο τέχνης και μέσο έκφρασης της χριστιανικής λατρείας. Τα εκκλησιαστικά ξυλόγλυπτα έπιπλα διατηρούν την αυστηρότητα της βυζαντινής παράδοσης και υιοθετούν νεωτερική τεχνική, απεικονίζοντας με κεντητά ανάγλυφα σκηνές της Παλαιάς  Διαθήκης. Έπιπλα μοναδικής τεχνοτροπίας που προσφέρουν ιδιαίτερη ομορφιά και εξαιρετική ανθεκτικότητα στον χρόνο.

Filter