ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Η εικόνα του προσώπου του Χριστού, είναι μαρτυρία της σάρκωσης Του και της αλήθειας του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Η αυθεντικότητα της εικόνας και του περιεχομένου της προσφέρουν συγκεκριμένη και φυσική κοινωνία μαζί Του. Η προσευχή μπροστά από βυζαντινές εικόνες του Ιησού  Χριστού είναι μια διαδικασία βαθιάς πνευματικής σπουδαιότητας, καθώς δημιουργεί μια προσωπική σχέση, όπου η πίστη γίνεται θέαση και ζωντανή επικοινωνία με τον Δημιουργό μας.