Άγιος Εφραίμ ο Νεομάρτυρας: Τα Θαύματα & η Ιστορία του Αγίου

Άγιος Εφραίμ ο Νεομάρτυρας: Τα Θαύματα & η Ιστορία του Αγίου

Άγιος Εφραίμ ο Νεομάρτυρας: Τα Θαύματα & η Ιστορία του Αγίου

Ο Άγιος Εφραίμ είναι ένας Άγιος για τον οποίο δεν γνωρίζουμε πολλά οι περισσότεροι και το όνομα του γενικά συνδέεται με μία πολύ δυσάρεστη αρρώστια. Εικόνα του Αγίου αυτού θα βρείτε σε πολλά νοσοκομεία, ειδικά σε πτέρυγες καρκινοπαθών και άλλων ασθενών που πάσχουν από ανίατες ασθένειες οι οποίες προκαλούν χρόνιο πόνο και ταλαιπωρούν για πολλά χρόνια τους ασθενείς. Ο Άγιος Εφραίμ θεωρείται νεοφανής Άγιος καθώς μαρτύρησε το 1426 και τα λείψανα του βρέθηκαν το 1950 στην Αθήνα. Ο Άγιος Εφραίμ είναι ιδιαίτερα αγαπητός στην Αθήνα και ειδικά στην περιοχή της Νέα Μάκρης.

Η ιστορία και η γιορτή του Αγίου Εφραίμ

Ο Άγιος Εφραίμ ήταν μοναχός σε μία μονή της περιοχής του όρους Αμώμων στη Νέα Μάκρη της Αττικής. Το 1424 οι Οθωμανοί επιτέθηκαν στην Αττική και αφού ο Δούκας των Αθηνών παραδόθηκε, οι κατακτητές πλέον ξεκίνησαν λεηλασίες αλλά και φριχτούς διωγμούς εναντίον των χριστιανών. Οι Οθωμανοί έφθασαν στη μονή του Εφραίμ και κατέσφαξαν άγρια όλους τους μοναχούς. Ο Εφραίμ εκείνη την στιγμή ήταν σε μία σπηλιά για προσευχή κι έτσι έμεινε ο μοναδικός επιζών της μεγάλης αυτής σφαγής. Ο Εφραίμ όταν είδε τους νεκρούς μοναχούς, προχώρησε στη ταφή τους και παρέμεινε στο μοναστήρι.

Έναν χρόνο αργότερα, οι Τούρκοι επέστρεψαν στην μονή του Εφραίμ και τον βρήκαν εκεί, τον συνέλαβαν και τον βασάνισαν για περίπου 6 μήνες. Στις 5 Μαΐου 1426 οι Τούρκοι τον εκτέλεσαν κρεμώντας τον από ένα δέντρο αφού πρώτα του είχαν καρφώσει μεγάλα καρφιά στα πόδια και το κεφάλι.

Το 1950, πολλοί κάτοικοι της περιοχής της Νέας Μάκρης ανέφεραν ότι είδαν είτε στο όνειρο τους είτε σαν όραμα έναν μοναχό ο οποίος τους είπε ότι λέγεται Εφραίμ και τους υπέδειχνε που θα βρουν τα λείψανα του. Τα λείψανα του ανακαλύφθηκαν στις 9 Ιανουαρίου 1950. Η μνήμη του Αγίου Εφραίμ τιμάται δύο φορές: μία στις 5 Μαΐου που είναι η επέτειος του θανάτου του και μία στις 3 Ιανουαρίου που είναι η επέτειος της ανακάλυψης του λειψάνου του.

Άγιος Εφραίμ, τι προστατεύει;

Εξαίτιας του μακροχρόνιου μαρτυρίου του αλλά και του γεγονότος ότι ο Άγιος Εφραίμ έχει κάνει θαύματα σε πολλούς καρκινοπαθείς, θεωρείται ο προστάτης Άγιος των Καρκινοπαθών αλλά και των ασθενών που πάσχουν από ανίατες ασθένειες και ταλαιπωρούνται μακροχρόνια από αυτές.

Πως εμφανίζεται ο Άγιος Εφραίμ;

Όπως είπαμε και πριν, ο Άγιος Εφραίμ έκανε πολλές εμφανίσεις σε κατοίκους της περιοχής της Νέας Μάκρης για να αποκαλυφθεί το λείψανο του ενώ γενικά έχει κάνει και άλλες εμφανίσεις σε πιστούς. Όλοι αναφέρουν ότι ο Άγιος Εφραίμ εμφανίζεται με την μορφή ενός πολύ αδύνατου και ταλαιπωρημένου μοναχού με μακριά μαλλιά και μούσια.

Θαύματα Αγίου Εφραίμ (καρκίνος, εγκυμοσύνης)

Ο Άγιος Εφραίμ έχει εμφανιστεί σε πολλούς Καρκινοπαθείς και τους είπε με πραότητα και ηρεμία να μην ανησυχούν και ότι όλα θα πάνε καλά. Οι άνθρωποι αυτοί μετά από λίγο θεραπεύτηκαν με θαυμαστό τρόπο από τον καρκίνο τους. Ξαφνικά με άλλα λόγια βρέθηκαν απαλλαγμένοι από τους όγκους τους και δεν υπήρξαν άλλες μεταστάσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε μία περίπτωση ένας καρκινοπαθής ανέφερε ότι ο Άγιος τον θεράπευσε από έναν όγκο που κανείς γιατρός δεν μπορούσε να εντοπίσει. Επίσης, πολλές γυναίκες έχουν αναφέρει ότι έμειναν έγκυες μετά από πολλές αποτυχημένες προσπάθειες αφού είδαν στον ύπνο τους ή σε όραμα τον Άγιο Εφραίμ που τους επιβεβαίωσε ότι σύντομα θα γίνουν μητέρες.

Η Παράκληση του Αγίου Εφραίμ

Παράκληση Αγίου Εφραίμ του Μεγαλομάρτυρα

Ὠδή ἅ΄. Ἦχος πλ. δ΄. Ὑγρᾶν διοδεύσας.

Ἅγιέ του Θεοῦ Ἐφραίμ πρέσβευε ὑπέρ ἠμῶν

Ἐκ γής ὥσπερ κρίνα ἐαρινά, ἐφάνησαν Πάτερ, τά σά λείψανα τά σεπτά, ὀσμή οὐρανίω, τό δυσῶδες τῶν παθημάτων Ἐφραίμ ἀπελαύνοντα.

Ἅγιέ του Θεοῦ Ἐφραίμ πρέσβευε ὑπέρ ἠμῶν

Ὑψόθεν ὑπάρχων ἐπισκοπῶν, τήν δέ τήν Μονήν σου, τήν τιμώσαν σέ εὐλαβῶς, καί δίδου αὐτή, Ἐφραίμ παμμάκαρ, τῆς εὐλογίας τῆς σῆς χάριν τήν ἄφθονον.

Δόξα Πατρί καί Υἱῶ καί Ἁγίω Πνεύματι.

Φωτί τῶν ἁγίων σου πρεσβειῶν, παθῶν τήν ὁμίχλην, καί τήν νύκτα τῶν πειρασμῶν, διαλυσον Πάτερ ἐκ τῶν πίστει, προσφευγόντων τοῖς θείοις λειψάνοις σου.

Καί νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰώνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Ρυσθῆναι μέ πάσης ἐπιβουλῆς, ἐχθροῦ του ἀσάρκου, τή πρεσβεία σου τή σεπτή, ἐνίσχυσον μέ μόνη Θεοτόκε, ἴνα ὑμνῶ σου τήν δόξαν τήν ἄρρητον.

Ὠδή γ΄. Οὐρανίας ἁψίδος

Ἅγιέ του Θεοῦ Ἐφραίμ πρέσβευε ὑπέρ ἠμῶν

Ἀνατείλας ἐσχάτως, ὥσπερ ἀστήρ πάμφωτος, τή ἀποκαλύψει τῶν θείων, Πάτερ λειψάνων σου, θαῦμα λάμψεσι, φωταγωγεῖς τάς καρδίας, τῶν αἰτούντων Ἅγιε, τήν σήν βοήθειαν.

Ἅγιέ του Θεοῦ Ἐφραίμ πρέσβευε ὑπέρ ἠμῶν

Νοσημάτων παντοίων, καί χαλεπῶν θλίψεων, δρόσω τῆς σεπτῆς σου πρεσβείας, σβεννύεις καύσωνα• διο βοῶμεν σοί• σβέσον ἠμῶν τάς ὀδύνας, ἐπομβρία Ἅγιε, τοῦ θείου Πνεύματος.

Δόξα Πατρί καί Υἱῶ καί Ἁγίω Πνεύματι.

Οἱ τή θεία σορῶ σου, μετά σπουδῆς, σπεύδοντες, ἴασιν κομίζονται Πάτερ, καί ἀπολύτρωσιν, πάσης κακώσεως• σύ γάρ τοῖς πάσι παρέχεις, οἴα συμπαθέστατος, χάριν καί ἔλεος.

Καί νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰώνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Νοητός ὤφθης θρόνος, καί χρυσαυγές σκήνωμα τοῦ παμβασιλέως τῆς δόξης, καί Παντοκράτορος, Παρθένε ἄχραντε• διο καμέ δεῖξον οἶκον, ἔργοις καθαρότητος, τῆς θείας χάριτος.

Διασωσον, τούς προσιόντας τή θεία σου προστασία, πάσης βλάβης καί νοσημάτων καί θλίψεων, Μεγαλομάρτυς Κυρίου Ἐφραίμ θεοφρον.

Ἐπιβλεψον, ἐν εὐμενεία πανύμνητε Θεοτόκε, ἐπί τήν ἐμήν χαλεπήν του σώματος κάκωσιν, καί ἴασαι τῆς ψυχῆς μου τό ἄλγος.

Εικόνες του Αγίου Εφραίμ θα βρείτε στην ιστοσελίδα σε πολλές τεχνοτροπίες (ξύλινες, χρυσοτυπίες) καθώς πολλές άλλες μοντέρνες εικόνες Αγίων όπως αυτές του Αγίου Χαραλάμπου και του Αγίου Φανουρίου.

 

Δείτε όλες τις εικόνες του Αγίου Εφραίμ, στο κατάστημά μας

Κοινοποιήστε το άρθρο


Καλέστε μας τώρα