Προοιμιακή – Πρωινή Προσευχή

Προοιμιακή - Πρωινή Προσευχή

Προοιμιακή – Πρωινή Προσευχή

Είναι γνωστό ότι η προσευχή μας φέρνει σε επικοινωνία με το Θεό. Στην ουσία είναι σαν να ανοίγουμε ένα κανάλι επικοινωνίας με το Θείο. Ο Θεός, ο Χριστός, η Παναγία, οι Άγιοι και οι Άγγελοι ακούν όλες τις προσευχές που γίνονται με πίστη, ταπεινότητα και κατάνυξη από τους πιστούς. Δεν χρειάζεται ας πούμε να κάνει κάποιος κάποια συγκεκριμένη πρωινή προσευχή στην Παναγιά για να πάει καλέ η μέρα του, ωστόσο υπάρχουν πολλές προσευχές για συγκεκριμένα θέματα, όπως ας πούμε προσευχές για βασκανία, για να λυθούν μάγια, για να αντιμετωπιστούν απελπισμένες καταστάσεις κλπ. Είναι καλό λοιπόν για να είναι πιο ισχυρή η προσευχή μας να είναι ειδικά προσαρμοσμένη σε αυτό που θέλουμε να ζητήσουμε.

Εννοείται ότι αυτό που θέλουμε όλοι όταν σηκωνόμαστε από το κρεβάτι μας είναι να πάει καλά η μέρα μας και να κατορθώσουμε να την βγάλουμε χωρίς να πάθουμε κάτι τόσο σωματικά όσο και πνευματικά. Παρακάτω λοιπόν θα δούμε μία πολύ αποτελεσματική καθημερινή πρωινή προσευχή που μπορείτε να την κάνετε στο σπίτι σας κάθε πρωί που ξυπνάτε. Εννοείται ότι αν δεν μπορείτε να θυμάστε όλα τα λόγια, μπορείτε να την εκτυπώσετε ή να την αποθηκεύσετε στο κινητό σας και να την κάνετε ανάγνωση.

Πολύ ισχυρή πρωινή προσευχή:

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.

Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.

Βασιλεύ ουράνιε, Παράκλητε, το Πνεύμα της αληθείας ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος και σώσον αγαθέ, τας ψυχάς ημών.

Άγιος ο Θεός, άγιος ισχυρός, άγιος αθάνατος ελέησον ημάς (εκ τρίτου).

Δόξα Πατρί και Υίω και αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ιλάσθητι ταις αμαρτίαις ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψαι και ίασαι τάς ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματος σου.

Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δόξα, και νυν.

Πάτερ ημών, ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομά σου· ελθέτω η βασιλεία σου· γενηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δός ημίν σήμερον και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών καί μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού.

Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και ή δόξα, του Πατρός και του Υιού και του αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Εξεγερθέντες του ύπνου, προσπίπτομέν σοι, αγαθέ, και των Αγγέλων τον ύμνον βοώμεν σοι, δυνατέ· Άγιος, άγιος, άγιος ει ο Θεός· δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.

Δόξα.

Της κλίνης και του ύπνου εξεγείρας με, Κύριε, τον νουν μου φώτισον, και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το υμνείν σε, αγία Τριάς· Άγιος, άγιος, άγιος ει Θεός· δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.

Και νυν. 

Αθρόον ο Κριτής επελεύσεται, και εκάστου οι πράξεις γυμνωθήσονται· αλλά φόβω κράξωμεν εν τω μέσω της νυκτός Άγιος, άγιος, άγιος ει Θεός· δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.

Κύριε ελέησον (ιβ’)

Όπως μπορείτε να δείτε η συγκεκριμένη προσευχή στο σπίτι περιέχει και το «πάτερ ημών», τη Κυριακή προσευχή δηλαδή. Πέρα όμως από αυτό, όταν την απαγγέλουμε στην ουσία ευχαριστούμε τον Θεό που φρόντισε να ξυπνήσουμε από τον ύπνο μας και να σηκωθούμε στα πόδια μας, δηλαδή να έχουμε τη σωματική μας υγεία και ζητούμε να μας βοηθήσει να κρατήσουμε «υγιές» και το πνεύμα μας, να φροντίσει δηλαδή να αποφύγουμε τις αμαρτίες. Με άλλα λόγια, μιλάμε για μία πολύ στοχευμένη προσευχή με την οποία ευχαριστούμε τον Θεό για την υγεία μας αλλά και του ζητάμε να φροντίσει και για την ψυχική μας υγεία γιατί δεν έχει νόημα να είναι υγιές το σώμα μας αν η ψυχή μας είναι «βρώμικη».

Κοινοποιήστε το άρθρο


Καλέστε μας τώρα