Περιγραφή

Δισκέλι απλού τύπου πτυσσόμενο σε ξύλο δρυς Καναδά για ανάγνωση

Ευαγγελίου ή για προσκύνηση.