Θέματα Εκκλησιολογίας και Ποιμαντικής

€8.00

Συγγραφέας:
Σελίδες:
Διαστάσεις:
Ποσότητα:

Καίρια ἐκκλησιολογικά καί ποιμαντικά θέμα­ τα, ὅπως ὁ χαρακτήρ τῆς Ἐκκλησίας, ἡ σημα­ σία τῆς Θ. Εὐχαριστίας, ἡ Κατήχησις, ὁ Γάμος, ἡ Ἱεραποστολή, ἡ Ἕνωσις τῶν Ἐκκλησιῶν, κ.ἄ. ἐξετάζονται ὑπό τό πρῖσμα τῆς Ὀρθοδό­ ξου θεανθρωποκεντρικῆς θεολογίας καί ζωῆς.