Πανηγυρική Ακολουθία της Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας

€7.00

Συγγραφέας:
Σελίδες:
Διαστάσεις:
Ποσότητα:

Ἀσματική Ἀκολουθία τῆς ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Ρωμαίας, προστάτιδος καί πολιούχου τῆς Ἱ. Μονῆς μας, τῆς ὁποίας μέγα μέρος τῶν ἱε­ ρῶν Λειψάνων φυλάσσεται σέ Αὐτήν. Συμπε­ ριλαμβάνονται ὁ Παρακλητικός κανών, οἱ Χαιρετισμοί, τά Ἐγκώμια καί ὁ Βίος τῆς Ἁγί­ας.