Ορθόδοξος Μοναχισμός και Άγιον Όρος (Β ́ έκδοσις επηυξημένη)

€8.00

Συγγραφέας:
Σελίδες:
Διαστάσεις:
Ποσότητα:

Ὁμιλίες καί γραπτά κείμενα δημοσιοποιηθέν­ τα κατά τήν δεκαετία τοῦ 1980, στά ὁποῖα ἀ­ ποτυπώνεται τό ὕψος καί βάθος καί πλάτος τῆς ἀγγελομιμήτου Μοναχικῆς πολιτείας, ὅ­ πως μᾶς παρεδόθη ἀπό τήν βιοτή καί τά συγ­ γράμματα τῶν Ἁγίων Πατέρων μας καί ὅπως βιοῦται μέχρι σήμερα στόν Ἁγιώνυμο Ἄθω.