Ομιλίες σε εορτές Αγίων (1981-1991) (Β' τόμος)

€7.00

Συγγραφέας:
Σελίδες:
Διαστάσεις:
Ποσότητα:

Σειρά ὁμιλιῶν μέ τίς ὁποῖες ὁ ἀναγνώστης πα­ ρακινεῖται στήν ἀκαινοτόμητο Πίστι τῶν Πα­ τέρων μας, στήν Χριστοκεντρική ζωή, στήν ἐκκλησιαστική ζωή, στήν μετάνοια, στήν τή­ ρησι τῶν εὐαγγελικῶν ἀρετῶν, καί μάλιστα τῆς πρός τόν Θεό καί τόν πλησίον ἀγάπης, στήν καθαρότητα τῶν λογισμῶν, στόν θεῖο πόθο.