Ομιλίες σε ακίνητες Δεσποτικές και Θεομητορικές εορτές (1981-1991) (A' τόμος)

€6.00

Συγγραφέας:
Σελίδες:
Διαστάσεις:
Ποσότητα:

Σειρά ὁμιλιῶν μέ λόγο Χριστοκεντρικό, ὁ ὁ­ ποῖος βοηθοῦσε τόν ἀκροατή νά ἀγαπήσῃ τόν Χριστό, νά ἐπιθυμήσῃ τήν ἄσκησι, νά θυσιά­ σῃ τόν ἐγωισμό του, νά δείξῃ ἀγάπη, νά κάνῃ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, νά ἑνωθῇ μέ τόν Θεό.