Οι τοιχογραφίες του Καθολικού

€30.00

Συγγραφέας:
Σελίδες:
Διαστάσεις:
Ποσότητα:

Καλαίσθητος πανόδετος τόμος. Πρόλογος τοῦ Καθηγουμένου Ἀρχιμ. Γεωργίου, στόν ὁποῖο τονίζεται ἡ σημασία τῆς εἰκονογραφίας στόν Ὀρθόδοξο Ναό. Σχόλια, εἰσαγωγή καί περιγρα­ φή τῶν τοιχογραφιῶν ἀπό τόν Νικόλαο Ζία, ὁμ. Καθηγητή Βυζαντινῆς Ἀρχαιολογίας στό Πανε­ πιστήμιο Ἀθηνῶν. Εἰσαγωγή –γενική ἀναφορά στήν Ἱ. Μονή– ἀπό τόν Σωτήριο Καδᾶ, Καθη­γητή Βυζαντινῆς Ἀρχαιολογίας στό Πανεπιστή­μιο Θεσσαλονίκης.