Ο Σταυρός του Χριστού και η σημασία του στην ζωή μας

€6.00

Συγγραφέας:
Σελίδες:
Διαστάσεις:
Ποσότητα:

Τά μεγάλα προβλήματα τῆς ἐποχῆς μας (προσω­ πικά, κοινωνικά κ.λπ.) βρίσκουν τήν λύσι τους στόν Σταυρό τοῦ Χριστοῦ. Στό τεῦχος αὐτό τονί­ ζεται ἡ σημασία τῆς σταυρικῆς ζωῆς τοῦ Χριστι­ ανοῦ στόν σύγχρονο κόσμο.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ