Ο εν Χριστώ αγώνας μέσα στην αποστασία της εποχής μας

€6.00

Συγγραφέας:
Σελίδες:
Διαστάσεις:
Ποσότητα:

Μία προσφορά ἀγάπης πρός τούς ἐν τῷ κό­σμῳ χειμαζομένους νέους ἀδελφούς, ὡς ὑπε­ ρέκχυσις τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει ζωῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.