Νεο-ειδωλολατρικές περιπλανήσεις και η αληθής εμπειρία της Εκκλησίας μας

€6.00

Συγγραφέας:
Σελίδες:
Διαστάσεις:
Ποσότητα:

Τό δίλημμα Ἀρχαία Ἑλλάδα ἤ Χριστιανισμός εἶναι ἀνύπαρκτο. Ἡ ἐμπειρία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας ἀποδεικνύει ἀνεδαφικούς τούς ἰσχυρισμούς τῶν νεο­ειδωλολατρῶν καί φανερώνει τήν ὑγιᾶ πρόσληψι τοῦ ἀρχαίου Ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ ἀπό τήν Ἐκκλησία καί τήν διατήρησί του καθ ̓ ὅλους τούς Χριστιανικούς αἰῶνες μέχρι σήμερα.