Μουσικός Λειμών της Αγρυπνίας

€30.00

Συγγραφέας:
Σελίδες:
Διαστάσεις:
Ποσότητα:

Ἕνα συνοπτικό, συγκροτημένο καί ἐμπεριστατω­μένο μουσικό βιβλίο,τό ὁποῖο περιέχει ἅπαντα τά ψαλλόμενα μέλη τῆς ἁγιορειτικῆς ἀγρυπνίας κατά τήν τάξι καί παράδοσι τοῦ Ἱεροῦ Ἄθωνος.