Καιρός Ευπρόσδεκτος

€4.00

Συγγραφέας:
Σελίδες:
Διαστάσεις:
Ποσότητα:

Μελέτη πού ἐπιδιώκει μέ γνώμονα τήν λα­τρευτική ἐμπειρία τοῦ Τριῳδίου καί τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς νά βοηθήσῃ τούς μοναχούς καί τούς ἐν τῷ κόσμῳ Χριστιανούς νά ἐμβα­θύνουν στό μυστήριο τῆς μετανοίας.