Η άλωσις της Πόλης - Ανάμνησις και αυτοκριτική

€3.00

Συγγραφέας:
Σελίδες:
Διαστάσεις:
Ποσότητα:

Ἀναδημοσίευσις ὁμιλίας ἀδελφοῦ τῆς Ἱ. Μο­νῆς μας σέ ἀγρυπνία κατά τήν ἐπέτειο τῆς Ἁ­λώσεως τῆς Πόλης. Τονίζεται ἡ ἀλήθεια ὅτι τό Γένος μας μετά ἀπό τίς φοβερές δοκιμασίες του «δέν ἔμεινε ἀβοήθητο ἀπό τόν Θεό, ὅταν μέ περισυλλογή, αὐτοκριτική καί μετάνοια καλλιέργησε τίς ρίζες τῆς πνευματικῆς του ἐ­λευθερίας», δηλαδή τήν πίστι στόν Θεό καί τήν ὑπακοή στίς ἅγιες ἐντολές του.