Η Θέωσις ως σκοπός της ζωης του ανθρώπου

€6.00

Συγγραφέας:
Σελίδες:
Διαστάσεις:
Ποσότητα:

Ὕψιστος καί τελικός σκοπός τῆς ζωῆς μας εἶναι ἡ κατά Χάριν θέωσίς μας καί ὄχι ἡ οὐμανιστική, χωρίς τήν Θ. Χάριν, ἠθική μόνον καλλιτέρευσίς μας.