Εμπειρίες της χάριτος του Θεού

€4.00

Συγγραφέας:
Σελίδες:
Διαστάσεις:
Ποσότητα:

Ἀληθινή ἐμπειρία τοῦ Θεοῦ ὑπάρχει μόνον στήν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία. Οἱ ἐκτός αὐτῆς ἐμπειρίες τοῦ Θεοῦ εἶναι νόθες καί ὁδηγοῦν σέ πλάνη.