Εικόνες από το Τέμπλο του Καθολικού της Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου

€8.00

Συγγραφέας:
Σελίδες:
Διαστάσεις:
Ποσότητα:

Οἱ ἱερές εἰκόνες τοῦ τέμπλου τοῦ Καθολικοῦ τῆς Ἱ. Μονῆς μας, ἐνώπιον τῶν ὁποίων προσευχήθηκαν πλήθη εὐλαβῶν μοναχῶν καί προσκυνητῶν καί ἀποτελοῦν «πνευματικό καί καλλιτεχνικό πλοῦ­ το» τῆς Ἱ. Μονῆς μας, προσφέρονται στούς εὐσε­ βεῖς Χριστιανούς, γιά νά ἐνισχυθοῦν στόν ἀγῶνα τους, νά παρηγορηθοῦν στίς θλίψεις τους, νά παρακινηθοῦν σέ δοξολογία τοῦ Θεοῦ καί νά γί­ νουν ἀφορμή ἐπαναπροσανατολισμοῦ τους πρός τόν ἀληθινό σκοπό τῆς ζωῆς, τήν θέωσι. Προλο­ γίζουν ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς μας καί ὁ Καθηγητής Ν. Ζίας.