Ανάστασιν Χριστού θεασάμενοι

€5.00

Συγγραφέας:
Σελίδες:
Διαστάσεις:
Ποσότητα:

Σειρά ὁμιλιῶν στά θεῖα Πάθη καί τήν Λαμ­ προφόρο Ἀνάστασι τοῦ Κυρίου ἀπό τοῦ 1976 καί ἐντεῦθεν, στίς ὁποῖες ὁ σύγχρονος ἄνθρω­ πος εὑρίσκει τό νόημα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου ὡς θεμελίου τῆς Ἐκκλησίας καί βάσε­ ως τῆς Χριστιανικῆς ζωῆς.