Η Κυριακή Προσευχή

€6.00

Συγγραφέας:
Σελίδες:
Διαστάσεις:
Ποσότητα:

Ἑρμηνεία τοῦ «Πάτερ ἡμῶν» καί σημαντικές ἐ­ πίκαιρες πνευματικές καί ποιμαντικές ἐπισημάν­σεις.