Χριστός Ευλογών

€5,800.00

Διαστάσεις:
Ποσότητα:
Χριστός Ευλογών. Σκαφτή. Στιλβωτή. Φλαμούρι.