Πίνα μικρή με αποτύπωση του Χριστού και της Παναγίας

€20.00

Διάσταση:
Ποσότητα:
Πίνα μεγάλη με αποτύπωση του Χριστού και της Παναγίας