Η ορθόδοξος πίστις μας και οι πλάνες των ιεχωβιτών

€6.00

Συγγραφέας:
Σελίδες:
Διαστάσεις:
Ποσότητα:

Ἕνα βοήθημα γιά τήν ἐμπέδωσι τῶν βασικῶν δογμάτων τῆς Ἐκκλησίας καί τήν κατανόησι τῶν ἀντιστοίχων πλανῶν τῶν Ἰεχωβιτῶν. Χρήσιμο γιά τήν ἀντιμετώπισι καί ἄλλων συγχρόνων αἱρετικῶν.