Ορθοδοξία και Ουμανισμός - Ορθοδοξία και Παπισμός

€6.00

Συγγραφέας:
Σελίδες:
Διαστάσεις:
Ποσότητα:

Δύο θεολογικά δοκίμια πού φανερώνουν τήν Ὀρθοδοξία ὡς τρόπο θεανθρωποκεντρικῆς (Χριστοκεντρικῆς) ζωῆς καί ἐπισημαίνουν τόν ἀνθρωποκεντρικό (οὐμανιστικό-ἐνδοκοσμικό μή λυτρωτικό) χαρακτῆρα τοῦ Παπισμοῦ καί τοῦ Δυτικοῦ Χριστιανισμοῦ.