Λειψανοθήκη μεγάλη χαμηλή & πλάκα με σχέδιο φυτευτό & 2 θηκάκια 2,5εκ. με μεγ. φακό & 2 ονόματα

€422.00

Ποσότητα:
Λειψανοθήκη : No 1, 23 x 16,5 εκ. / No 2, 35 x 24,5 εκ. / No 3, 37 x 24,5 εκ. / No 4, 38 x 17,5 εκ.  Ύψος 11 εκ.