Κρέμα Βαλσάμου

€8.00 €9.50

Συσκευασία:
Ποσότητα:

Γιά ἐγκαύματα, φλεγμονές (δέρματος, μυῶν & συνδετικοῦ ἰστοῦ). Γιά νευραλγίες, ἐξαρθρήμα-τα, κράμπες, & οἰδήματα. Ὡς ἀντισηπτικό & στυπτικό, σέ ἐκδορές, ἐρεθισμούς & ἕλκη.