Η ευχαριστιακή ζωή

€6.00

Συγγραφέας:
Σελίδες:
Διαστάσεις:
Ποσότητα:
Σέ ἕνα μικρό τευχίδιο παρουσιάζεται τό εὐχαριστιακό ἦθος τῶν Χριστιανῶν, πού συνήθως λείπει ἀλλά εἶναι τόσο ἀναγκαῖο γιά τήν ζωή μας. Ποιές εἶναι οἱ θεολογικές του βάσεις, πῶς βιώνεται στήν Ἐκκλησία, ποιοί εἶναι οἱ καρποί του καί ποιές οἱ συνέπειες τῆς ἀπουσίας του: αὐτό εἶναι τό περιεχόμενο τοῦ βιβλίου.